Kết nối những giấc mơ

Tầm nhìn

Với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, các thiết bị di động, và các websites, dữ liệu do toàn thế giới sản sinh ra tăng một cách chóng mặt. Xuất phát từ nhu cầu khai thác những thông tin trên trở thành những dữ liệu có ích cho sự phát triển chung của toàn xã hội, Công ty Cổ phần Công nghệ FUT Hà Nội với tầm nhìn táo bạo sẽ hiện thực hóa các công nghệ: bóc tách thông minh, xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh nhân tạo và công nghệ di động vào cuộc sống. Với mục tiêu mang đến những sản phẩm có tính chuyên nghiệp cao, có chiều sâu và có giá trị để phục vụ sự phát triển chung của xã hội.
Smart Crawling

FUT Hà Nội sáng tạo, thực hiện các công nghệ bóc tách dữ liệu thông minh nhằm thu thập dữ liệu thô từ các nguồn thông tin khổng lồ – làm tiền đề cho các bước khai thác, phân tích, tổng hợp dữ liệu

Big Data

Chúng tôi áp dụng, cải tiến và sáng tạo các kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn nhằm khai thác tập dữ liệu cực lớn đã thu thập nhằm mục đích đem lại những thông tin có giá trị.

Artificial Intelligence

Chúng tôi triển khai và cải tiến các thuật toán trí tuệ thông minh nhân tạo, nhằm đưa ra các sản phẩm và dịch vụ thông tin có tính độc đáo khác biệt, nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội

Mobility

FUT Hà Nội ứng dụng các giải pháp, công nghệ thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu lớn nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội. Một trong những nền tảng chủ đạo mà FUT Hà Nội hướng tới người dùng là Web-based và Mobility

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam để mỗi FUT-er Hà Nội thực hiện đúng định hướng để đạt được các mục tiêu vĩ đại đã đặt ra
FUT Hà Nội phẳng, hướng tới một Small Giant

Văn hóa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững
Sáng tạo là đòn bẩy cho những sự phát triển đột phá.
Khát vọng là nguồn năng lượng vô tận để FUT Hà Nội đạt được những mục tiêu vĩ đại.
Và công nghệ tiên phong là nền tảng cho những sản phẩm có chiều sâu và có giá trị cho xã hội.

  • Văn hóa
  • Sáng tạo
  • Công nghệ
  • Khát vọng

Key persons

FUT Hà Nội gồm 24 nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo. Trong đó bao gồm 10 nhân sự chủ chốt, hoạt động theo mô hình phẳng - trong đó mỗi cá nhân được tạo cơ hội để phát triển như nhau, có cơ hội được thực hiện những nhiệm vụ giống nhau. FUTer được đào tạo văn hóa, chuyên môn, kỹ năng mềm... để học cách đốt cháy khát vọng của chính bản thân mình, vươn tới những mục tiêu vĩ đại.
Việt Phạm
Crawling Specialist
07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Crawlers, nghiên cứu thuật toán trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu và lập trình .NET/Java. Việt Phạm hiện đang phụ trách mảng outsourcing và crawling trong FUT Hà Nội
Hinh Lê
Creative Specialist
+07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Crawlers, nghiên cứu thuật toán trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, khai phá dữ liệu. Hinh Lê hiện đang là cá nhân phụ trách mảng các dự án sáng tạo trong Hà Nội FUT
Hùng Bùi
Big Data Specialist
+09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình, xử lý dữ liệu. Hùng Bùi hiện đang là cá nhân phụ trách mảng các dự án sáng tạo liên quan đến xử lý dữ liệu lớn trong Hà Nội FUT
Minh Nguyễn
Software Engineer
+02 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển giải thuật. Đạt giải Nhì trong cuộc thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam 2012, Minh Nguyễn hiện đang là một trong nhưng super coder của Hà Nội FUT
Trường Nguyễn
Mobility Specialist
+06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động. Trường Nguyễn luôn có những ý tưởng táo bạo – độc đáo dành cho các sản phẩm công nghệ
Nam Bùi
Mobility Specialist
+04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động. Nam Bùi đang phụ trách mảng ứng dụng di động liên quan đến khai thác dữ liệu lớn trong FUT Hà Nội
Việt Nguyễn
Sysadmin
+03 năm kinh nghiệm lập trình, +03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống mạng và bảo mật. Việt Nguyễn đang phụ trách mảng triển khai và bảo mật trong FUT Hà Nội
Toản Phạm
Designer
+05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Toản Phạm đang phụ trách mảng đồ họa trong FUT Hà Nội
Thìn Đặng
Designer
+08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Thìn Đặng đang phụ trách mảng đồ họa và truyền thông trong FUT Hà Nội
Phú Nguyễn
Review Specialist
+12 năm trong lĩnh vực phát triển dự án, +05 năm kinh nghiệm cố vấn dự án và kinh doanh. Phú Nguyễn hiện đang phụ trách mảng phản biện kỹ thuật và kinh doanh của FUT Hà Nội

Thông tin công nghệ

Chia sẻ tầm nhìn Công nghệ với chúng tôi

Liên hệ với FUT Hà Nội

Chúng tôi đang chờ tin nhắn của bạn, từng ngày .. từng giờ